Bjørn Holstad

Bjørn Holstad er ansatt i Norsk Helsenett SF og er prosjektleder for Helseanalyseplattform-prosjektet i Helsedataprogrammet.

Bjørn har arbeidet med digitalisering i offentlig sektor og har blant annet vært IT-ansvarlig i Riksantikvaren, Kriminalomsorgen, Lånekassen og Luftfartstilsynet. I tillegg har han vært prosjektleder og ansvarlig for arbeidet med felles arkitektur offentlig sektor i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Han har også vært konsulent i Vivento AS. I hele karrieren har han arbeidet med å utnytte data på best mulig måte for brukerne og forvaltningen samtidig som personvern og informasjonssikkerhet er godt ivaretatt.