Merete Lyngstad

Moderator

Merete Lyngstad er spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund med e-helse som hovedarbeidsområde. Hun har erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste som sykepleier, avdelingssykepleier, oversykepleier og styrer. Hun har også jobbet i spesialisthelsetjenesten. Hun tok en doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2015 med tema elektronisk kommunikasjon i helsetjenesten. Hun har jobbet med e-helse i en årrekke, bl.a. med innføringsprosjekt og som systemansvarlig for fagsystem i helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune. Hun har også vært prosjektleder og senere prosjektansvarlig for ELIN-k prosjektet (elektronisk informasjonsutveksling i kommunehelsetjenesten).