Marianne Braaten

Marianne Braaten jobber i Direktoratet for e-helse, der hun er programleder for Helsedataprogrammet.

Marianne har lang erfaring med å lede digitaliseringsprosjekter og endringer i store og komplekse organisasjoner. Hun har ledet store prosjekter for Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, de fire helseregionene og Universitetet i Oslo. Den røde tråden har vært å bruke teknologi til å gi enklere løsninger for brukerne, sømløst på tvers av organisasjons- og styringsstrukturer.

I Helsedataprogrammet leder hun arbeidet med å etablere Helseanalyseplattformen og Helsedataservice, som skal gjøre det enklere å få tilgang til helsedata for forskning og annen sekundærbruk av helsedata.