Nina Kongshaug

Nina Kongshaug er utdannet lege fra NTNU i 2000, spesialist i onkologi og overlege ved Kreftklinikken, St Olavs hospital. Hun har de siste årene jobbet med ulike E-helse-prosjekter regionalt og nasjonalt, deriblant anskaffelsesfasen av Helseplattformen med hovedfokus på klinisk kjernefunksjonalitet, kunnskapsforvaltning og klinisk beslutningsstøtte.

Nina er Phd-stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og mottok innovasjonsmidler fra Samarbeidsorganet i 2017 og Helse Midt-Norge i 2016 og 2017 for et tjenesteinnovasjonsprosjekt; «Hild – en mobiltelefonapplikasjon for bedre medikamentetterlevelse og oppfølging av bivirkninger hos pasienter som får kreftbehandling hjemme».

Fra 1.august 2019 har hun vært assisterende prosjektdirektør, medsinskfaglig ansvarlig i Helseplattformen.

På konferansen presenterer hun i to sesjoner, fra eget innovasjonsprosjekt og fra Helseplattformen.