Nina Anita Kongshaug

Nina Anita Kongshaug er utdannet lege fra NTNU i 2000, spesialist i onkologi og overlege ved Kreftklinikken, St Olavs hospital. Nina er engasjert i kvalitet i utdanning av leger og helsepersonell, tidligere lektor ved Det medisinske fakultet, NTNU og medlem av Spesialitetskomiteen i onkologi, Den norske legeforening 2016-2019. Nina har de siste årene jobbet med ulike E-helse-prosjekter. Hun deltok i anskaffelsesfasen av Helseplattformen med fokus på klinisk funksjonalitet, kunnskapsforvaltning og klinisk beslutningsstøtte.

Nina er er PhD-stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og mottok innovasjonsmidler fra Samarbeidsorganet 2016 og Helse Midt-Norge i 2016 og 2017 for et tjenesteinnovasjonsprosjekt hvor hun forsket på om en mobiltelefonapplikasjon kan gi bedre medikamentetterlevelse og oppfølging av bivirkninger hos pasienter som får kreftbehandling hjemme. Fra 1. august 2019 assisterende prosjektdirektør, medisinskfaglig ansvarlig i Helseplattformen.