Kathrine Myhre

Kathrine Myhre etablerte  Norway Health Tech (tidligere Oslo Medtech) i 2009 og har ledet klyngen siden. I 2015 fikk klyngen NCE (Norwegian Centre of Expertise) status i Innovasjon Norges klyngeprogram, i 2016 sertifiseringen Gold Label og har i dag ca 270 medlemmer. Klyngen teller nærmere 190 medlemmer innen e-helse, medtech, velferdsteknologi, diagnostikk og biotech.

Kathrine har en master i statsvitenskap fra University of Reading, UK og Universitetet i Oslo (UiO). Var aktiv studentpolitiker gjennom studiene og har alltid hatt et stort engasjement for innovasjon. Startet og ledet Birkeland Innovasjon (forløper til dagens Inven2) og var innovasjonsdirektør for IT Fornebu frem til lanseringen av Oslo Medtech. Kathrine er en klar stemme i arbeidet med å fremme bruk av innovativ teknologi i helseomsorgen.