Tor Magne Johnsen

Tor Magne Johnsen, spesialist i allmennmedisin, fastlege v/Midtbyen legesenter i Trondheim, universitetslektor v/NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning