Kristin Kornelia Utne

Moderator

Kristin Kornelia Utne er leder i Yngre Legers Forening. Hun holder MD og PhD.