Kristina Lindstrøm

Moderator

Kristina Lindstrøm er rådgiver i Helse Nord RHF. Hun er ansatt i kvalitets- og forskningsavdelingen, og har regionale oppgaver innen forskning og innovasjon som arbeidsområde – herunder samarbeid mellom helseforetakene og universitetene, forvaltning av regionale midler og oppfølging av forsknings- og innovasjonstiltak i helseforetakene.