Øystein T. Berg

Øystein har mer enn 20 års erfaring som rådgiver og leder for innovasjon, med særlig fokus på trendanalyse, konseptutvikling og digitalisering. Han er utdannet cand.scient i teoretisk matematikk fra NTNU og har tidligere vært både leder for DNBs Innovasjonslaboratorium og konsulent i Accenture, før han startet i inFuture rett etter etableringen i 2008. Han er i dag Senior advisor med særlig ansvar for inFutures aktiviteter knyttet til bærekraft.