Lone Krüger

Moderator

Lone har jobbet som lederstøtte i Divisjon Nasjonale e-helse løsninger i Norsk Helsenett. Hun var en del av virksomhetsoverdragelsen fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett januar 2020. I direktoratet jobbet hun med divisjonens porteføljestyring og kjenner godt til prosjektene som kjøres for de nasjonale produktene E-resept, Kjernejournal, Grunndata og Helsenorge.