Ingvild Araldsen Blom

Ingvild Araldsen Blom tiltrådte som VP/Head of Public Sektor i Capgemini i mars 2020.  Hun er utdannet siviløkonom og har til sammen 20 års erfaring som leder, prosjektleder og konsulent i selskaper som Ernst & Young, Sopra Steria og TietoEvry. Ingvild har i hovedsak jobbet innenfor områdene digitalisering, cloud, standardisering, informasjonsforvaltning, innføring, opplæring og samhandling. Flere av prosjektene Ingvild har jobbet i er tverrgående prosjekter i offentlig forvaltning hvor roller, ansvar og effektiv digitalisering står i fokus.