Nina Stenberg

Nina Stenberg er 39 år og utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU.

Hun har over 10 års erfaring fra e-helsesektoren og har jobbet med e-helseløsninger både på leverandør- og kundesiden. For tiden er Nina prosjektleder for Grunndata og Samhandlingsplattformen i Norsk Helsenett, innleid fra Teleplan Consulting.