Wenche Aarland

Wenche Aarland (født 8. oktober 1971) med bosted i Trondheim. Jobber som senior rådgiver i Samhandlingsplattformen i Norsk Helsenett. Har vært med i «Helsenettet» siden 2002 (startet i det regionale Midt-Norsk Helsenett) og har lang erfaring både hva gjelder sektorkontakt, innføringer og ellers en tett dialog med sentrale aktører. Wenche hadde ansvaret for kommunesammenslåingen i Norsk Helsenett i forbindelse med kommune- og regions reformen og har ellers jobbet med blant annet innføring av tjenestebasert adressering og nå i år risikoreduserende tiltak på Grunndata (som innbefatter blant annet Adresseregisteret).