Egil Johannesen

Lege og representant for Den norske legeforeningen.