Monica Simone Johannessen

Monica Simone Johannessen er utdannet sykepleier med videreutdanning i personalledelse og kompetanseutvikling. Monica S. Johannessen har i perioden 2015-2018, samt 2019 til dags dato vært ansatt i ForUT, kommunens team for e-helse som er underlagt Digitaliserings- og IKT kontoret i Bodø Kommune.

Teamet arbeider målrettet med innovasjon, teknologi og digitalisering i kommunens helsetjenester innenfor Helse- og omsorgsavdelingen og Barne- og familieenheten.

Monica er per tiden ansatt som rådgiver i temaet og er prosjektleder for ulike prosjekter som for eksempel videokonsultasjoner og virtuelle møter på tvers av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt kjernejournal og dokumentdeling. I tillegg arbeider hun med ulike prosjekter som omhandler velferdsteknologi og spredning av denne.