Marieke Claessen

Marieke Claessen er utdannet lege i Nederland, og flyttet til Norge i 2002 sammen med familien. Hun fullførte utdanningen sin som gynekolog ved Drammen sykehus. Etter noen år som overlege i avdelingen og flere år med erfaring som tillitsvalgt i Den Norske Legeforeningen utdannet Marieke seg innenfor helseledelse. Marieke gjennomførte en master i helseledelse, administrasjon og økonomi ved UiO i 2013-2014. I 2014 begynte hun i sin nåværende stilling som avdelingssjef i avdeling for gynekologi og fødselshjelp