Christer Mjåset

Christer Mjåset er viseadministrerende direktør i Helseplattformen AS. Christer er utdannet lege ved universitetet i Oslo og spesialist i nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus. Han holder også en bachelor i litteraturvitenskap og filosofi fra Universitetet i Oslo. Christer var leder i Yngre legers forening fra 2015-2019, og har vært visepresident i Legeforeningen siden 2017. Mjåset ble i 2019 tildelt Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice , et ett års studieopphold for kandidater innen helsetjenesteforskning.