Lars Røssel Ødegård

Lars er spesialist i allmennmedisin, arbeider som fastlege og daglig leder ved Åros Legesenter AS. Han har særlig interesse for helseteknologi. Lars har i hovedsak erfaring fra primærhelsetjenesten, men har også jobbet 2 år som ass. fylkeslege hos Fylkesmannen i Buskerud og et år som lege i spesialisering ved OUS, Radiumhospitalet.