Maria Ræder

Maria Ræder er avtalespesialist i gynekologi ved Bergen Spesialisesenter, der hun har vært siden 2015. Fra 2015 utviklet hun PERSS prototype og i 2019 stiftet Preforma AS som utvikler PERSS. 

Maria er utdannet Cand. med fra UiB, og er PhD i Molekulær psykiatri. Hun var Postdoc på Dana Farber/Harvard mellom 2010-2011. Maria er godkjent spesialist i “”Fødselshjelp og Kvinnesykdommer” fra 2013, hun jobbet som overlege på kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus mellom 2013-2014. Maria foreleser kurs for medisinstudenter og spesialistkurs i gynekologi og har 23 publikasjoner inkludert i Nature Medicine.