Digital kompetanse hos klinikere

Digitalisering av samfunnet skjer raskt og ny teknologi utfordrer fag, roller og måten å gi helsehjelp  og tjenester på. Det kommer mange muligheter til å bruke teknologi i helse- og omsorgssektoren – men hva gjør det med klinikere og helsepersonell som skal ta i bruk de digitale løsningene?

Hvordan bruken av digitale verktøy og digital kompetanse hos klinikere og helsepersonell utvikler seg gjenstår å se. En ting er sikkert – med den digitale omstruktureringen av helsepersonells hverdag trengs det høynet kompetanse på feltet.

 

EHiN har tidligere i høst varmet opp rundt temaet i et eget webinar: https://ehin.no/2020/ehinwebinar/#digital_kompetanse_hos_klinikere

Paneldebatten vil ta opp hva vi trenger av kompetanse, samarbeid på tvers av fagdisipliner og sektorer, og hvordan utdanningene, arbeidslivet og arbeidstaker selv må legge til rette for ny læring

Tidligere i høst holdt EHiN et webinar rundt dette temaet: https://ehin.no/2020/ehinwebinar/#digital_kompetanse_hos_klinikere

Moderator: Jon-Torgeir Lunke

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.