Covid-19 – fra vanlig hverdag til pandemitiltak på rekordtid

Sykehusperspektiv: I løpet av et par uker i mars ble helsenorge snudd på hodet. For helsesektoren og helsepersonell ble hverdagen fullstendig omgjort på kort tid. Covid-19 har gjort at både primær- og spesialisthelsetjenesten har måttet tilpasse seg gjennom en hastedigitalisering og en rask innføring av flere nye digitale verktøy i arbeidshverdagen. Ta del i sesjonen for å lære mer om helsepersonells erfaringer fra Covid-19 og tilpasning i til en mer digitalisert arbeidsstrøm i den spesielle tiden.

Implementering og evaluering av videokonsultasjoner ved revmatisk sykdom

Av Kjetil Bergsmark, klinikkleder revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus, og Nina Østerås, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

I midten av mars 2020 ble videokonsultasjoner implementert som et alternativ til fysisk oppmøte for pasienter med revmatisk sykdom ved Diakonhjemmet Sykehus. Implementeringen ble evaluert fortløpende, og i juni ble det gjennomført en grundig evaluering med fokusgruppeintervjuer av behandlere og en spørreskjemaundersøkelse blant pasienter.

 

Hasteinnføring av videoløsning under corona

Av Erland Rønning, IKT rådgiver på Ahus.

Per 18 Februar 2020 hadde ikke Ahus noen løsning for videokonsultasjoner mot pasienter. Etter 6 uker ble første konsultasjon gjennomført. På grunn av Covid-19 og smittefare ble det ikke mulig å gjennomføre fysiske undersøkelser på pasienter. På svært kord tid fikk Ahus på plass konsultasjoner med pasienter over video. Løsningen skal framover tas i bruk ved alle kliniske områder. I samspill med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF kan Akershus universitetssykehus HF (Ahus) nå raskt tilby denne konsultasjonsformen.

 

Hvor mange pasienter får vi i morgen? – bruk av data som beslutningsstøtte

av Snorre Eikeland, ansatt i analyseavdelingen i Helse Stavanger, utdannet molykelærbiolog.

Da Covid-19 ankom Norge i slutten av februar var et sentralt spørsmål for sykehusene hvor mange pasienter de kom til å få, og ikke minst når. Hvor mange poster må dedikeres til disse pasientene, hvor raskt må man skalere opp, hvilken effekt kan tiltakene komme til å gi, og når kan vi se om de virker? I Helse Vest utviklet analysemiljøene lokale modeller for å bidra til å gi svar på noen av disse spørsmålene og ble benyttet som beslutningsstøtte.

EHiN produserte før sommeren en podcast om hasteinnføring av videokonfeanse med Steinar Pedersen, Svein Willassen, Ingrid Ross, Kjartan Olafsson og statssekretær Inger Klippen. Den finner du her: https://ehin.no/2020/ehinpodcasts/

Moderator: Holly Ankjell

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.