Nina Østerås

Nina Østerås har bakgrunn som fysioterapeut og jobber som seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) på Diakonhjemmet Sykehus og har en bistilling som førsteamanuensis ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap på Universitetet i Oslo. Nina har jobbet med avstandsoppfølging ved revmatisk sykdom i flere år, sitter i Innovasjonsutvalget ved sykehuset og leder ulike prosjekter innen digitalisering og avstandsoppfølging.