Kjetil Bergsmark

Kjetil Bergsmark er revmatolog og Klinikkleder for revmatologi, poliklinikk og forskning ved Diakonhjemmet Sykehus.

Kjetil har i flere år interessert seg for digitale løsninger i pasientforløp og besluttet innføring av videokonsultasjoner ved Diakonhjemmet Sykehus under Covid-19 pandemien.