Allon Groth

Allon Groth (kommunikasjonssjef)

Han har ledet kommunikasjon og markedsføring i GIEK siden 2014. GIEK er en finansinstitusjon for norsk eksportindustri, underlagt næringsministeren. Allon har tidligere jobbet med å fremme norske interesser i utlandet som UD-diplomat i Midtøsten, Sentral-Europa og Øst-Afrika. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oxford og Cand.Mag fra Universitetet i Oslo.