Holly Ankjell

Moderator

Holly Ankjell er rådgiver klinisk IKT ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun har en master i kvalitetsforbedring i helsetjeneste fra Swansea University, og erfaring fra forskning og kvalitetsforbedring i Nasjonal Health Service (NHS) i UK. Hun er opptatt av hvordan digitalisering kan gi muligheter for økt kvalitet og effektivitet, og hvorfor det er helt essensielt å involvere brukere i utforming av løsninger.