Gro-Hilde Severinsen

Gro-Hilde Severinsen har bakgrunn som bioingeniør og jobber som forsker på Nasjonalt senter for e-helse forskning (NSE) i Tromsø på avdeling for helhetlige pasientforløp. Har jobbet med strukturering av elektronisk pasientjournal(EHR) og utveksling av data i flere år både som forsker og som deltaker i FRESK det regionale innføringsprogrammet for kliniske systemer i Helse Nord. Jobber i tillegg med kvalitativ forskning relatert til etablering av kvalitetsindikatorer for implementering av EHR systemer og oppfølging av kronisk multisyke pasienter i forhold til overgang fra personlig til digital oppfølging, og utvikling av digital behandlingsplan på tvers av nivåer i helsetjenesten.