Lena Nymo Helli

Lena er leder for Aleap sitt partnerprogram – Norges største samfunn for helse start-ups. Lena er utdannet farmasøyt og har 25 års erfaring fra industrien. Hun har jobbet i mange faser av produktets livssyklus fra R&D til salg og markedsføring. Hun har hatt roller som medisinsk direktør, kommersiell direktør og også nylig som daglig leder i Norge. Hun har jobbet i Skandinavia og også i Tyskland hvor hun var kommersiell leder for portefølje, i tillegg til å jobbe i europeiske og internasjonale team. I rollen som daglig leder jobbet Lena med mange eksterne interessenter, både offentlige og private, for å legge til rette for å bygge helseindustrien. Lena er styreleder i Finnmarkssykehuset HF, og Farmastat AS. 

Lena er utdannet ved Universitetet i Oslo og Christian-Albrechts universitet i Kiel, samt forretningsøkonomi fra Handelshøyskolen BI.