Covid-19 – fra vanlig hverdag til pandemitiltak på rekordtid

Perspektiv fra akademia, forskning og kommuner: I løpet av et par uker i mars ble helsenorge snudd på hodet. For helsesektoren og helsepersonell ble hverdagen fullstendig omgjort på kort tid. Covid-19 har gjort at både primær- og spesialisthelsetjenesten har måttet tilpasse seg gjennom en hastedigitalisering og en rask innføring av flere nye digitale verktøy i arbeidshverdagen. Ta del i sesjonen for å lære mer om helsepersonells erfaringer fra Covid-19 og tilpasning i til en mer digitalisert arbeidsstrøm i den spesielle tiden.

 

Avstandsoppfølging i spesialisthelsetjenesten – Videokonsultasjoner (VK) i psykisk helsevern

Av Monika Knudsen Gullslett, forsker i personlig e-helse hos Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Foretak i Nord Norge har over flere år brukt VK i møte med pasienter innen psykisk helsevern, både barn og voksne, i forholdsvis stort volum. Flere ansatte behandlere med ulik bakgrunn har derfor lang erfaring med bruk av VK. Disse erfaringene er viktig å bringe inn i videre utvikling av tjenester regionalt og nasjonalt. Dette prosjektet vil danne grunnlag for å systematisere kunnskap og erfaringer med bruk av VK fra helsepersonell sitt perspektiv.

Mål med prosjektet er å innhente og øke kunnskapen om VK i psykisk helsevern (BUPA og Voksen) knyttet til:

  • Implementering og organisering av VK. Hva hemmer og fremmer bruk av tjenesten?
  • Helsepersonells erfaringer med bruken av VK. Til hvilke pasientgrupper, og i hvilke sammenhenger/kontekster er VK et kvalitetsmessig godt (nok) alternativ?
  • Samhandling med helse og velferdstjenester på ulike nivå ved bruk av VK.

Med bakgrunn i intervjuer med behandlere og ledelse, utvikles prosjektet med tanke på å ytterligere øke kunnskap om bruk av VK i HF.

Data vil innhentes i enheter i psykisk helsevern som har implementert og brukt VK som kommunikasjonsmiddel i møte med pasienter og samarbeidende instanser.

Bruk av digital hjemmeoppfølging til covid-smittede

Av Linda Nilsen Augland, klinisk sykepleier og prosjektleder for utvikling og oppfølging av covidsmittede i Larvik kommune.

Teknologileverandøren Dignio og Larvik kommune utviklet i løpet av noen hektiske dager i april validerte skjema for oppfølging av covid 19-smittede og nærkontakter der den smittede svarer på kartleggingsspørsmål omkring symptomer og sender inn målinger av puls, temperatur og mengde oksygen i blod til en oppfølgingstjeneste.

 

Efaringer rundt lyndigitalisering

av Gro-Hilde Severinsen, forsker på Nasjonalt senter for e-helse forskning i Tromsø på avdeling for hehetlige pasientforløp.

Prosjektet omhandler PSHT (personsentrert helsetjeneste team på universitetssykehuset Nord-Norge) sine erfaringer med en brå overgang fra tradisjonell til virtuell behandling og oppfølging av pasienter med kroniske komplekse behov under Covid 19 pandemien. I tillegg har vi sett på om man klarte å bevare et personsentrert fokus ved bruk av videomøter og mulighetene for å forsterke dette ved å integrere videomøter i helsetjenesten.

EHiN produserte før sommeren en podcast om hasteinnføring av videokonfeanse med Steinar Pedersen, Svein Willassen, Ingrid Ross, Kjartan Olafsson og statssekretær Inger Klippen. Den finner du her:
https://ehin.no/2020/ehinpodcasts/

Moderator: Holly Ankjell

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.