Linda Nilsen Augland

Linda Nilsen Augland er sykepleier med mastergrad i avansert klinisk sykepleie, prosjektleder for utvikling og oppfølging av covidsmittede i Larvik kommune og overtar prosjektansvar for Helsedirektoratets utprøvning av digital hjemmeoppfølging i Larvik kommune i løpet av 2020.