Erland Rønningen

Erland har en stilling som IKT rådgiver på Ahus. Avdelingen han tilhører har som kjerne oppgave og bistå/rådgi de forskjellige klinikkene med IKT forespørsler mot Sykehuspartner. Han ble systemadministrator for videokonsultasjonsløsningen som en del av hasteinnføringen våren 2020.  Han har jobbet ved Ahus litt over 1 år. Han har bakgrunn innenfor IKT sektoren og leverandørsiden i forskjellige programvareselskaper og har vært innom mange sektorer innenfor IKT.