Marit Hermansen

Marit Hermansen er utdannet lege fra Universitetet i Bergen 1992 og spesialist i allmennmedisin fra 2003. Hun har vært fastlege og kommuneoverlege i Grue kommune i Innlandet fra 1996. Hun har hatt flere verv i Den Norske Legeforening, blant annet som leder i Norsk forening for allmennmedisin fra 2011 til 2015. Fra 2015 har Hermansen vært president i Legeforeningen. Marit Hermansen brenner for en god offentlig helsetjeneste for alle. Det betyr en bærekraftig fastlegeordning og å investere i sykehus og beredskap. For å få til dette, er blant annet gode e-helseløsninger helt avgjørende.