Liv S. Engvik

Liv er seksjonssjef/ psykologspesialist ved seksjon 1, Korttidspoliklinikken og Senter for eTerapi ved Nidaros DPS. St. Olavs hospital. U.t. har før dette jobbet som seksjonsleder ved Korttidspoliklinikken og Senter for eTerapi hvor u.t. har vært med på etablering av Senter for eTerapi, jobbet som faglig leder ved CoperioSenteret, og har variert erfaring som klinisk psykolog innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser.