Snorre Eikeland

Snorre Eikeland er ansatt i analyseavdelingen i Helse Stavanger som bidrar til å gjøre spesialisthelsetilbudet bedre for pasienter, ansatte og befolkningen gjennom gode analyser og faktagrunnlag for beslutninger. Han er utdannet molekylærbiolog og har en interesse for framskrivings- og prediksjonsmodeller.