Lars Bakken

Lars Bakken er Chief Operating Officer i Tellu med ansvar for selskapets tjenesteportefølje og operative virksomhet. Lars etablerte i 2016 Telenors satsning innen e-helse, og har hatt ansvar for leveranser av velferdsteknologi til mer enn 130 kommuner og digital hjemmeoppfølging til flere sykehus. Telenors e-helsevirksomheten ble slått sammen med helseteknologiselskapet Tellu 1. juli 2020. Lars har tidligere hatt ulike lederroller i Telenor innen forretningsutvikling, produkt- og markedsledelse.