Helsenæringen i pandemitiden

I vår ble Norge og verden rammet av COVID-19. Nedstenging, smittefare, stengte grenser og hjemmekontor preget, og preger fortsatt, våre liv.

Pandemien har betydd mye ekstraarbeid for helsetjenestene, som har måttet omorganisere seg og finne nye og trygge måter å håndtere pasientstrømmen på. For å opprettholde høy kvalitet under årets ekstreme situasjon ble det innført hastedigitalisering.

Selskaper som DIPS, Imatis, Dignio, Tellu, Checkware, Confrere og NYBY jobbet på spreng for å skaffe de digitale løsningene som holdt helsesektoren i gang på en trygg måte.

I denne sesjonen forteller norske ehelseselskaper om sine erfaringer fra COVID-19-tiden, og hvordan vi kan bruke disse erfaringene videre i digitaliseringsprosessen.

OBS! Heidi Blengsli Aabel fra Checkware skulle delta i denne sesjonen, men vuderte i samsvar med EHiN at det ikke passer å reise fra Trondheim i henhold til pandemirestriksjonene å delta i programmet. 

 

Moderator: Elisabeth Jakobsen

Billetter kan fås tak i her