Teknologi og samfunn

Teknologien er nøytral – kan skape et bedre samfunn, og kan skape et dårligere samfunn. Hvordan bevare vi viktige fundamenter i vårt samfunn – sosial likhet, tillit og velferdssystemet – i en digitalisert verden?

Hva er forutsetningene for at teknologien blir en konstruktiv kraft i fremtidens helsetjeneste? Hvordan skal teknologien bidra til økt trygghet, og ikke utrygghet?

Her en en teknologs perspektiv på hvordan teknorevolusjonen kan bidra til økt kvalitet, tilgjengelighet og ressursutnyttelse innen helsetjenesten. Og hvordan det fører til tjensteutvikling og ny organisering, med nye roller og oppgaver, en transformasjon som inkluderer pasienter/innbyggere og ulike grupper helsepersonell.

 

Moderator: Jo Cranner

Billetter kan fås tak i her

10. november 2020 13.00 - 14.00 Hovedsending
  • Norsk