Jo Cranner

Moderator

Jo Cranner er Cand.Polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hans yrkesmessige bakgrunn er fra trygdeetaten og NAV, der han blant annet jobbet som controller i prosjektporteføljen for IT-modernisering av trygdeetaten. Siden 2008 har han jobbet i Norsk Sykepleierforbund. Her har han blant annet hatt hovedansvaret for NSFs politiske plattform for innovasjon og tjenesteutvikling, og for oppfølging av organisasjonens arbeid med velferdsteknologi. Han har vært tett involvert i NSFs politiske arbeid for å få inkludert digital kompetanse i bachelorutdanningen i sykepleie. Han jobbet også aktivt opp mot Kompetansebehovsutvalgets arbeid og de tre NOU-rapportene mellom 2018 og 2020.