Diagnostikk, forskning og datadeling i skyen

Hvordan gjør man det egentlig, når man bygger en helsetjeneste i skyen?

I denne presentasjonen presenterer Jon Jahren fra Microsoft noen små og store norske helseinstitusjoner som har tatt steget til Azure, fra Neuro-SysMed ved Haukeland Sykehus til den nye nasjonale helseanalyseplattformen som lanseres neste år.

Vi ser på sikkerhet, designvalg, hvilke fordeler en skyløsning gir, og erfaringer så langt.

 

Denne sesjonen er i samarbeid med Microsoft.

10. november 2020 12:00 - 13:00 Sending 2
  • Norsk