Microsoft

Om sponsoren

Innen helsebransjen er Microsofts strategi å finne nye måter å bringe sammen mennesker, prosesser og innsikt fra helsedata til å forbedre helseleveranser. Vi tilbyr løsninger for å støtte opp under persontilpasset medisin, støtte helsearbeidere, og forbedre operasjonelle prosesser innenfor sikre og trygge rammer for industrien.

English: Microsoft seeks to empower healthcare organizations of all sizes to reimagine the ways they bring together people, processes, and health data insights to improve care delivery. Discover healthcare provider solutions to better enable personalized care, empower care teams, and improve operational outcomes within a secure and compliant environment.

www.aka.ms/microsoftblogg

Microsoft

Inervju med Inga Kristine Godø, kundeansvarlig helse, Microsoft Norge:

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Helsesektoren har mange viktige utfordringer. Samarbeid på tvers av helseregionene, utnytte helsedata på en god måte, og å ha nok folk samt god nok teknologi til å møte kravene som forventes i tiden fremover.  Løsninger for datadeling, økt produktivitet og samhandling levert som skytjenester er noe alle ønsker, men vi møter fremdeles en del skepsis til hvordan behandle helseopplysninger på en sikker og trygg måte. Det å få utnyttet dataene som sektoren besitter til å forbedre prosesser og forbedre pleie er en av utfordringene som jeg er mest spent på hvordan man klarer å løse.

Hvordan kan dere bidra digitalt til helsesektoren?

Vi bidrar omtrent på samme måte som før, med unntak av å møte kundene våre fysisk. Som teknologileverandør kan heldigvis både møter og salg av tjenester foregå på nett. Vi er også heldige som har et bredt partnerapparat som leverer tjenester på toppen av våre fra hele Norge.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Vi har gått over i en hybrid arbeidshverdag, der vi veksler mellom hjemmekontor og kontor. Vi har hatt en mye bredere adapsjon av Microsoft Teams for samarbeid, og bruker det stort sett til alt av både interne og eksterne møter. Det har vært en veldig intens periode, da det har vært et stort trykk fra helsebransjen for å forbedre hjemmekontor samt forbedre digitale arbeidsprosesser i denne perioden. I starten av Covid-19 hadde vi også en felles dugnad for å hjelpe lærere rundt om i Norge å komme i gang med hjemmeundervisning.

Hva forventer dere fra EHiN?

Mange spennende sesjoner fra både kunder og partnere rundt e-helseløsninger som har blitt til under Covid-19, samt læring helsebransjen har gjort. Microsoft er også engasjert i mange nasjonale og regionale skyprosjekter, som Helseanalyseplattformen på Azure, så vi er naturlig nok veldig ivrige på at disse får suksess med bred bruk. Covid-19 har nok ført til en større aktualisering av gevinstene med skytjenester og vi håper at flere ser mulighetene det kan gi for å løfte sektoren.

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis dere ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med helsebransjen i Norge, om leveransene våre for helse eller mer om hvem vi i helseteamet er. Vi står klar til å hjelpe dere digitalt.

Inga Kristine Godø_kvadrat

Inga Kristine Godø, kundeansvarlig helse, Microsoft Norge