Wenche P. Dehli

Wenche P. Dehli, direktør for samfunn og innovasjon, Kristiansand kommune