Espen Hetty Carlsen

Espen Hetty Carlsen er områdeansvarlig for digitalisering av legemiddelområdet i Direktoratet for e-helse. Espen har bred erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor e-helse. Av formell bakgrunn er han Sivilingeniør, har en Master i Helseinformatikk, og en MBA