Håkon Haugli

Håkon Haugli er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Tidligere ledet han Abelia (2014-2019), Næringslivets Hovedorganisasjonsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Haugli har vært styremedlem i Lånekassen og Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole. Han sitter i SINTEFs råd og HelseOmsorg21-rådet, og er medlem av Stortingets EOS-utvalg.

Foto: Astrid Waller