Hanne Støre Valeur

Moderator

Hanne Støre Valeur er lege med erfaring fra pediatri og samfunnsmedisin. Hun er Phd-kandidat ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på pasienters og helsepersonells erfaringer med innbyggertjenesten «Pasientjournal».

Hun har tidligere jobbet som medisinsk redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening og som redaktør for Forum for Yngre legers forening og yngreleger.no. Hun har ledet og vært involvert i flere digitaliseringsprosjekter innenfor publisering og undervisning, og har jobbet med digital kommunikasjon av medisinsk informasjon i ulike formater. Hun er nå kommunikasjonssjef i Ledidi.