Enklere, raskere, sikrere: Forsknings- og kvalitetsarbeid i skyen

COVID-19 har demonstrert hvor viktig det er å raskt kunne frembringe ny kunnskap fra klinikken. Det mangler ikke tilgang på data i helsesektoren, men prosessen fra registerdata til analyse og presentasjon er ofte lang og kronglete. Hvor mange excel-filer med ulike data fra forsknings- og kvalitetsprosjekter finnes det rundt om på sykehusene i dag? Og hvor mye forskjellig programvare trengs det for å registrere, oppbevare, analysere og presentere de samme dataene? Hverdagen for klinikere, forskere, administratorer og IT-personell kompliseres av dette uoversiktlige landskapet. Det må kunne løses på en enklere og tryggere måte! I denne sesjonen får du møte klinikere, forskere og IT-ingeniører som diskuterer hvordan digitalisering av selve forskningsprosessen kan bidra til innovasjon også i denne delen av sektoren, slik at forskere og helsepersonell får en mer effektiv arbeidsprosess.

Fra frustrasjon til innovasjon i forskerhverdagen

Med Einar Martin Aandahl og Kristoffer Watten Brudvik

Kirurgene og forskerne Einar Martin Aandahl og Kristoffer Watten Brudvik står bak det norske medtech selskapet Ledidi. Med utgangspunkt i egenopplevd frustrasjon, har de utviklet en skybasert ende-til-ende programvare for dataregistrering og analyse – PRJCTS. Når både dataene og nødvendig analysefunksjonalitet er samlet i skyen, kan forskere jobbe mer effektivt og koordinert med å skaffe nødvendig kunnskap for å forbedre diagnostikk og behandling. Gründerne beskriver veien fra ide til produkt, og diskuterer hvordan innovasjon av selve forskningsprosessen kan forbedre og forenkle hverdagen til forskere og helsepersonell og gi resultater raskere.

Covid-19 og hjernen – en mulitsenter studie

Med Anne Hege Aamodt

COVID-19 har demonstrert hvor viktig det er å raskt kunne frembringe ny kunnskap fra klinikken. Vi besøker Anne Hege Aamodt, nevrolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus. Hun leder NevroCovid-studien, en nasjonal multisenter-studie som ser på hvordan Covid-19 kan gi langtidsvirkninger på hjernen og nervesystemet. Studien er en av de første i Norge som har tatt i bruk PRJCTS. Vi får høre om hvordan forskere og helsepersonell fra alle landets nevrologiske avdelinger samarbeider for å finne ut av hvordan hjernen påvirkes av Covid-19.

Kan vi stole på skyen?

Med Sondre Bjørnebekk

Sikkerhet er første prioritet når det kommer til oppbevaring og behandling av sensitive pasientdata. Helsetjenesten har vært skeptiske til å ta i bruk skyløsinger, for kan vi stole på at dataene er trygge i skyen? Sondre Bjørnebekk diskuterer hvordan man sikrer data i en skyløsning og hvorfor skyen er å foretrekke fremfor on-premise løsninger.

Denne sesjonen er i samarbeid med Ledidi.

Moderator: Hanne Støre Valeur

Billetter kan fås tak i her