Fremtidens plattformbaserte helsetjenester

Med stadig færre som kan betale skatt til felleskassa, og mer komplekse sykdomsbilder fremover – er det ikke lenger bærekraftig bare å putte mer penger inn i et allerede presset helsesystem. Man må tenke nytt og skape mer bærekraftige helsetjenester for fremtiden. Vi i Sopra Steria mener at for å klare dette, bør fremtidens helsetjenester være plattformbaserte, med pasienten i sentrum. Men hvordan kommer vi dit? Vi løfter frem noen muligheter under årets EhIN-konferanse, fordelt på tre korte foredrag:

  • 11:00 – Helseutvikling = samfunnsutvikling
  • 11:20 – Hvordan sikre god styring i økosystemet?
  • 11:30 – Hvordan utvikle plattformbasert arkitektur for morgendagens tjenester?

Interessert i å lære mer om Sopra Sterias visjon for fremtidens helsevesen? Les gjerne rapporten Helse-Norge 2020-2035: Bærekraft eller kollaps?

Sees på EHIN!

Helseutvikling = samfunnsutvikling

av Torbjørn Larsen, direktør for digital transformasjon hos Sopra Steria, og Gunnar Mørne, direktør for forretningsutvikling innen helsesektoren i Sopra Steria.

Med innbyggerne og pasientene i fokus vil forebyggingstiltak og behandlingsforløp i fremtiden, både være mer sammensatte og inntreffe proaktivt vel som reaktivt.  

Helse er personlig, og i fremtidens helsevesen vil vår unike biologi og vår personlige livshistorie vektlegges sterkere. Alt vi gjør må være kunnskapsbasert, men også datadrevet og personlig tilpasset. Dette utfordrer tradisjonelle verdikjeder i helsesektoren.  

Vi i Sopra Steria mener at helsesektoren har mye å hente fra plattformøkonomien. 

Her kan plattformeiere tilby felles infrastruktur og bruke sin innsikt til å mobilisere og orkestrere et økosystem av aktører. Verdiskaping kan gi høyere effekt enn hva som hadde vært mulig på tradisjonelt vis. Denne utviklingen må sees i lys av samfunnsutviklingen for øvrig, som også bør bli mer plattformbasert.  Kan Akson-prosjektet bli et eksempel til etterfølgelse – også for andre sektorer?

 

Hvordan sikre god styring i økosystemet?

av Torbjørn Sitre, direktør, business konsulent i Sopra Steria.

I et plattformbasert helsevesen er god styring i økosystemet helt nødvendig.  Hvordan fattes beslutninger i et komplekst landskap? Kan vi få det til å funke for Akson? Eller kan plattformtilnærming balansere behovsdrevet utvikling med sterke kontrollbehov?

 

Hvordan utvikle plattformbasert arkitektur?

av Johannes Brodwall, Principal Software Engineer i Sopra Steria Norge.

En bærekraftig plattformbasert helsetjeneste, avhenger av at man klarer å utvikle gode plattformer. Hva er en «plattform» i teknisk sammenheng? Og hvordan bygger man en plattform med balanse mellom sentral styring og kakofoni?  Kan vi få det til å funke for Akson?

 

Billetter kan fås tak i her