Kristoffer Watten Brudvik

Kristoffer Watten Brudvik er overlege, gastrokirurg og forsker ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han har legeutdannelse fra Danmark og forsvarte doktorgrad innen tumorimmunologi og tumorbiologi ved Universitetet i Oslo i 2012. I 2014 arbeidet han som postdoktor ved anerkjente MD Anderson Cancer Center i USA. Hans primære interesseområde har vært hvordan bruken av molekylære markører kan gi bedre sykdomsforståelse hos pasienter med tarmkreft og spredning til lever, hvor sistnevnte kan fjernes kirurgisk. Han har bred erfaring med arbeid og analyse av store kliniske datasett og har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler. Siden 2016 har han vært sentral i utviklingen av PRJCTS – et produkt i Ledidi-porteføljen.