Einar Martin Aandahl

Einar Martin Aandahl er administrerende direktør i Ledidi. Han er transplantasjonskirurg og har sin utdannelse som lege fra Universitetet i Oslo med doktorgrad i molekylær immunologi. Fra 2001 til 2003 arbeidet han som postdoktor ved Rockefeller University i New York og senere ved UCSF i San Francisco i USA. Hans forskningsaktivitet var særlig fokusert på sykdomsmekanismen ved HIV-relatert immunsvikt og regulering av immunsystemet.

Siden 2006 har Aandahl arbeidet som kirurg og forsker ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Fra 2009 til 2020 var han kirurg og forskningsgruppeleder ved Seksjon for transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet, før han overtok som administrerende direktør i Ledidi i 2020. Han var én fem som grunnla selskapet i 2016, og har bred erfaring innen utvikling av databaseløsninger og kliniske registre. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler