Anne Hege Aamodt

Anne Hege Aamodt er nevrolog og overlege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun er leder i Norsk nevrologisk forening og er engasjert i internasjonale verv i European Stroke Organisation, European Academy of Neurology og World Federation of Neurology. Hun har doktorgrad i nevrovitenskap fra NTNU, og leder flere internasjonale og nasjonale multisenterstudier, inkludert den norske multisenterstudien NevroCovid, som undersøker nevrologiske senvirkninger ved Covid-19.