Lars Eirik Hansen

Norsk:

Lars Eirik Hansen er Senterleder – Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) ved Nordlandssykehuset HF. Har i 10 år jobbet for implementering av innovative løsninger som skal støtte og gi reell nytte for klinikere i travel hverdager. Hans motto har vært «Kor vanskelig kan det vær».

 

English:

Lars Eirik Hansen is the Centre Manager of the Centre for Clinical Support and Documentation (Senter for klinisk støtte og dokumentasjon, SKSD) at Nordland Hospital HF. For 10 years, he has worked for the implementation of innovative solutions that support clinicians and really benefit them in their busy work. His motto: «How difficult can it be?»