Magne Jørgensen

Magne Jørgensen er Chief Research Scientist/forskningsprofessor på Simula Metropolitan, Oslo Met sitt forskningssenter innen nettverk og kommunikasjon, maskinlæring og IT-styring. Magne har i mange år jobbet som professor på Universitet i Oslo, han er gjesteprofessor på Universitet i Kathmandu, og er rådgiver i Scienta. Han har doktorgrad i Software Engineering fra Universitetet i Oslo, og Master of Science i økonomi og informatikk fra Universität Karlsruhe i Tyskland. Magne forsker blant annet på styring av software-prosjekter, Software development metoder, Evidence-based software engineering, Judgment and decision making i software development og empirisk metode for software engineering.